Meeskond

Meie meeskond koosneb oma ala spetsialistidest, kes teevad oma tööd kogu südame ja hingega. Meie missioon on aidata, toetada ja innustada oma klientidel võimalikult iseseisvalt igapäevaelus toime tulla ja täisväärtuslikult elada ning luua võimalusi enesetäiendamiseks. Oleme eneses ja oma pakutavas kindlad ning samas mõistvad kliendi eripära ja põhjendatud soovide suhtes.

Kaja Koger

Kaja Koger

Sotsiaaltöötaja

info@akersoni.ee

Olen sotsiaaltöötaja ja peatselt ka tegevusterapeut. Pean neid armsaid inimesi, kes on minu teekaaslasteks ja toetajateks, enda jaoks olulisteks ja väga headeks õpetajateks. Ja õppida mulle meeldib!

Kaja Tamsar

Kaja Tamsar

Logopeed, Eripedagoog

Hoolin nendest väikestest ja suurtest inimestest, kes siin muutuvas maailmas elamiseks vajavad õpetlikku sõna, toetust ja julgustamist, eneseusku ja kindlustunnet.

Õpime koos rääkima ilusat emakeelt ning tunneme rõõmu uute teadmiste omandamisest

Moonika

Moonika

Tegevusjuhendaja

Armastan luua ja taastada, pean lugu taaskasutusest. Igapäevatöös suudan siduda hobi ja töö üheks tervikuks. Sotsiaalvaldkonnas töötan nii laste kui täiskasvanutega. Oluliseks pean meeskonnatööd ja isikupõhist lähenemist. Olen avatud suhtleja ja leian õige tee, kuidas abivajajani jõuda ja teda aidata.

Hille Krusberg

Hille Krusberg

Psühholoog

Töötan psühholoogina aastast 2000. Mulle meeldib minu töö, mida teen oma mõistuse ja südamega koostöös päevast päeva.

Kokkuvõtlikult : ELU  +  RÕÕM = ELURÕÕM (elurõõm on kui inimese eluratas, mis sisaldab tasakaalukaid eesmärke: tervist, perekonda, haridust, materiaalseid vajadusi, suhteid, oma panust, tuleviku väljavaateid, karjääri, isiklikku arengut, puhkust …). Suurimaks saavutuseks on see, kui inimene saaks suunata mõtteid, mitte mõtted ei suunaks inimest. Elurõõm ongi suur tänuväärne oskus, mis on meil kõigil inimestel õpitav.

Kati Narusberg

Kati Narusberg

Sotsiaaltöötaja

Olen noor sotsiaaltöötaja, kelle kogemuste pagas on üsna rikkalik. Olen töötanud mitmete ühiskonnagruppidega ning leian, et sotsiaaltööd tuleb teha kliendikeskselt ja võimalikult personaalselt. Olen õpihimuline, aktiivne ja energiline teekaaslane.

Anelle

Anelle

Tegevusjuhendaja

Olen noor ja entusiastlik tegevusjuhendaja. Minu jaoks on tähtis, et inimene võtab igast päevast maksimumi, mis tagab talle parema heaolu ja elukvaliteedi. Püüan meie inimestele abiks ja toeks olla, et see neil õnnestuks.

Anu Viilup

Anu Viilup

Õde, Füsioterapeut

Milles siis seisneb füsioterapeudi töö? 

Füsioteraapia ülesanneteks on võimalike tervisekahjustuste ennetamine, liigeste liikuvusulatuse ja lihaste jõu säilitamine või parandamine, häirunud funktsioonide taastamine, kompenseerimine, valu leevendamine. Püüan abivajajaid aidata nii palju kui võimalik

Ruth Sepp

Ruth Sepp

Tegevusterapeudi assistent

Meie kõikide igapäevaelu koosneb erinevatest tegevustest – need annavad meie elule sisu, mõtte ja aitavad toime tulla erinevates olukordades. Minu ülesanne on aidata nii täiskasvanul kui lapsel tulla toime oluliste  vajalike tegevustega – harjutades ja õppides, vajadusel mõnd tegevust kohandades, muutes või abivahendeid kasutades. Olen tegevusterapeut. Mulle meeldib väga mu töö, õppimine  ja ma väärtustan väga kõiki inimesi, kes  mind ümbritsevad.

Erle Koger

Erle Koger

Teenuste koordinaator

Õnnelikud on need, kes saavad oma elus teha asju, mis on tõeliselt südamelähedased. Sotsiaaltöö valdkonna juurde jõudsin alles hiljuti, aga tunnen et see ongi ala, mis pakub võimaluse teha seda, mis on elus oluline. Õpin ülikoolis sotsiaaltööd ja töötan meie ettevõttes koolituste koordinaatorina. Tulevikus loodan panustada ettevõtte töösse palju suuremalt, et värskete ülikooli teadmiste abil luua lisandväärtust meie pakutavatele teenustele. 

Piret Tšulkovski

Piret Tšulkovski

Õde, Füsioterapeut

Olen avatud, soe ja siiras inimene, kellega on lihtne suhelda. Olen töökas ja hoolas, võtan inimesi sellistena nagu nad on. Mulle meeldib mu töö.

Kristjan Kass

Kristjan Kass

Psühholoog

Mind on alati paelunud töö inimestega ja mulle meeldib kui töö on vaheldusrikas ning erinevaid väljakutseid pakkuv.
Rõõmu valmistab see kui klient tajub edasiminekut ja muutust positiivse suunas. Teadmine, et ma saan inimest toetada, on motiveeriv.